BTH Tegnestuen, arkitektbistand og totalrådgivning fra idé over byggetegning til færdigt byggeri.

Hvorfor søge rådgivning til byggeri?

Det handler om slutværdien af din bolig

Slutværdien af et bygge- eller anlægsarbejde er mere end blot summen af materialernes og arbejdslønnens værdi. Slutværdien afhænger i lige så høj grad af design og planlægning samt kontrol med udførelsen.

Netop disse elementer giver en mer- eller mindreværdi i forhold til de rene byggeomkostninger. I en vurderingssituation tager kreditforeningen udgangspunkt i helheden og den består i store træk af beliggenhed, adgangs- og lysforhold, brugsværdien (også for evt. senere køber) og design.

Hus ikonMed andre ord kan selv gode materialer og store udgifter til arbejdsløn resultere i en usælgelig eller meget lavt vurderet bygning, hvis et eller flere kriterier ikke tilgodeses. Går du i byggetanker anbefaler jeg derfor at søge rådgivning uanset opgavens omfang.

 

Omfang af projekt og byggefaser

Projektering- og udførelsesfaserne kan f. eks omfatte:

  1. Bygherreprogram
  2. Forslag til beliggenhed, plan og udseende på byggeriet
  3. Økonomisk overslag / financiering
  4. Myndighedstegninger og ansøgning m/ bilag
  5. Detailprojekt og udbud
  6. Entrering og tidsplanlægning
  7. Byggestyring, kontrol, økonomi og tid
  8. Aflevering / garanti / årsgennemgang

Ofte slutter forløbet efter punkt 4, hvorefter bygherre på dette grundlag selv indhenter tilbud og entrerer med hovedentreprenør eller flere underentreprenører. Bygherre overtager selv ledelse og ansvar for selve byggeriets opførelse - uden støtte fra detailprojekt. Dette betinger et 100% tillidsforhold mellem bygherre og håndværkere / entreprenører. Parterne skal sammen koordinere forløbet og sørge for overholdelse af byggeregler, love og velfærd / sikkerhed. Bygherres ansvar i relation til sikkerhed på byggepladsen er skærpet kraftigt i 2001.